FAQ

Veelgestelde vragen

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Op welke dagen zijn er riksjaritten?

In deze fase zijn er alleen riksjaritten mogelijk op weekdagen en in principe in de namiddag. In de weekends en op feestdagen gunnen we onze fietspiloten vrije tijd. Van zodra we veel meer fietspiloten hebben, kan dit rittenschema aangepast worden.

Wanneer kunnen de riksjaritten plaatsvinden?

Vanaf juni tot oktober 2022 zullen er in principe alleen riksjaritten gereden worden op weekdagen in de namiddag (om 14u), behoudens anders afgesproken. Mochten er in de loop van het fietsseizoen plots meer mogelijkheden ontstaan doordat we veel meer opgeleide fietspiloten hebben, dan kunnen wij deze regeling aanpassen. In dat geval communiceren we daar duidelijk over. Mocht je toch in de voormiddag een riksja zien rijden, dan is dat meestal een testrit of een oefenrit met een piloot in opleiding.

Mag ik weigeren om in beeld te komen als er foto's genomen worden of gefilmd wordt?

Er zullen regelmatig foto's genomen worden en korte video's opgenomen worden, onder andere door de fietspiloten. Wens je niet in beeld te komen, aarzel dan niet om dat even aan de fotograaf te melden. Via het aanvraagformulier vragen wij schriftelijke toelating om foto's en filmpjes te nemen en te mogen gebruiken. De foto’s en filmpjes zullen gebruikt worden in onze communicatie o.a. via Facebook, Instagram en deze website.

Kan ik als persoon met een beperking, met een parkeerkaart voor personen met een handicap, gratis ondergronds parkeren op Portavida?

In de ondergrondse parkings zijn een aantal parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap. De ondergrondparkings op Portavida zijn echter voor iedereen betalend.

Waar parkeer ik best op Portavida, als ik een rit wil maken?

Portavida is een autoluwe site, met twee ondergrondse parkeergarages: een nieuwe ondergrondse parking (P1) met toegang aan de Weg naar As en de bestaande parking onder woonzorgcentrum Toermalien (P2), samen goed voor zo’n 560 plaatsen. Beide parkings zijn open van 5 tot 23 uur. Bezoekers betalen 0,5 euro per half uur. Dit tarief geldt voor de twee ondergrondse parkings. Als er geen plek meer is in de ene, word je doorverwezen naar de andere. Het uurtarief wordt aangerekend per begonnen half uur. Het eerste half uur is gratis bij vertrek binnen 30 minuten (Kiss & Ride). Concreet: na 29 minuten kan je gratis uitrijden. Na 31 minuten kost het je 1 euro. Na 61 minuten 1,50 euro. Je ontvangt je ticket bij het betreden van de parking aan de inritzuil. Je betaalt voor het uitrijden van de parking aan de betaalautomaat in de parking (cash of bancontact). Je scant je ticket aan de uitrit. Portavida is bovengronds blauwe zone. Je mag op werkdagen van 9 tot 16 uur maximum één uur kortparkeren. Een parkeeraanbod voor personen met een beperking is voorzien. Daarnaast zijn er aan enkele gebouwen (o.a. het Wit-Gele Kruis en Familiehulp) enkele parkeerplaatsen. Opgelet, die laatste bevinden zich op privaat domein. Let dus goed op de signalisatie! Je kan steeds gratis langparkeren aan Campus Schaapsdries, het voormalige rusthuis Herfstvreugde. Vragen over mobiliteit? Stuur ze gerust naar mobilteit@portavida.be. Makkelijkst parkeer je ondergronds in Parking 2. Als je de Welzijnscampus Portavida op rijdt, laat je Parking 1 (P1) rechts liggen en rijd je door naar het achterste gedeelte van Portavida, tot Parking 2 (P2). Vanuit P2 heb je rechtsreeks toegang tot het Grand Kaffee Portavida.

Hoelang duurt het fietsseizoen?

Wij voorzien in principe riksjaritten van begin maart tot einde oktober. Maar als blijkt, door het mooie weer en de beschikbaarheid van piloten, dat ook buiten die periode ritten mogelijk zijn, dan communiceren we daarover via onze sociale media en via deze website.

Hoe vraag ik een rit aan?

Een rit aanvragen gebeurt door een contactpersoon , bij voorkeur via het contactformulier op de website (klik op Rit boeken). Dan hebben we meteen ook alle gegevens om die contactpersoon op onze beurt te contacteren. Want een rit aanvragen vraagt tijd en vlotte communicatie. Maar het kan ook via mail info@samenopdefiets.be. Telefonisch een rit aanvragen kan niet. Een rit aanvragen gebeurt best 1 week op voorhand. Die tijd hebben we nodig om verdere gegevens op te vragen, een riksja en een piloot te reserveren, de rit te per mail te bevestigen, enz...

Wie kan een rit aanvragen?

Een rit wordt altijd aangevraagd (geboekt) door een natuurlijke persoon, die daardoor ook de contactpersoon is. Aanvragen door een organisatie, een instelling, woonzorgcentrum of dienstencentrum kunnen we niet aanvaarden. Zij kunnen wel de individuele aanvragen via de website of mail faciliteren. De contactpersoon is ofwel zelf inwoner van Genk, ofwel rijdt hij of zij mee met de riksja, samen met iemand die in Genk woont.

Waarvoor zijn de passagiers verzekerd als ze in de riksja zitten?

Zowel Samen op de Fiets vzw als alle personen die toelating hebben om met de fiets of het voortbewegingstoestel te rijden, hetzij als bestuurder of passagier, zijn verzekerd, met inachtneming van de wettelijke voorschriften of de vervoersvoorschriften van de producent. Om die reden vragen wij een volledig ingevuld aanvraagformulier voor de start van elke rit, af te geven aan de piloot. Wij sloten voor elke riksja de best mogelijke fietsverzekering af, met name Pfiets, bij Aedes nv, met als verzekeraar Monceau Générale Assurances SA. Een Genkse verzekeringsmakelaar fungeert als tussenpersoon en aanspreekpunt. Naast een Omniumverzekering (voor de fiets, inclusief bijstand onderweg) is er een dekking Burgerlijke aansprakelijkheid, Individuele fietser (lichamelijke schade) en Rechtsbijstand. Drie verzekeringen die de fietser en haar of zijn eventuele passagiers beschermen. Zoals bij elke verzekering zijn er beperkingen en uitsluitingen van dekking. Zo zal schade veroorzaakt of verergerd door een opzettelijke daad of een ernstige fout (zoals dronkenschap, opzettelijke slagen of verwondingen, fraude en/of oplichting, misbruik van vertrouwen, diefstal, geweld, agressie of vandalisme) van de bestuurder of passagier, niet gedekt worden. Dergelijke schade zal door Samen op de Fiets vzw verhaald worden op de verzekering van de betrokkene(n). Alle info over dekkingen en uitsluitingen vind je op www.aedesvl.be.

Hoeveel gewicht kan de Chat Riksja dragen?

Volgens de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant Van Raam, is het maximale gebruikersgewicht van de bestuurder 120 kilo. Het maximale gebruikersgewicht van de passagier(s) in de zitkuip is 200 kilo in totaal. Het maximale gewicht van de bestuurder, passagiers en de bagage mag niet overschreden worden. De max. lading op de bagagedrager is 20 kg en de max. lading in het bagagevak voorzijde en achterzijde van de kuip is telkens 5 kg. De fiets is niet gemaakt voor het transporteren van goederen.

Waarom vragen we het GSM-nummer aan de contactpersoon?

Wij willen snel en adequaat kunnen communiceren met de contactpersoon. Telefonisch kan dat het beter via GSM dan via een vaste telefoon. Een gesprek of bericht via de GSM is ook altijd vlot traceerbaar. Op onze beurt zijn ook wij als VZW in geval het nodig is, bereikbaar via GSM.

Kan ik een riksjafiets huren voor een ritje met mijn bejaarde ouders?

Onze riksjafietsen worden niet verhuurd. Onze riksja's worden altijd bestuurd door een opgeleide fietspiloot. Dat is een vrijwilliger die garant staat voor een aangename en veilige rit met dit soort fiets. Je kan wel altijd een rit aanvragen met een riksjafiets. Dat gebeurt door een contactpersoon, die zelf de hele rit meefietst, hetzij in de riksja, hetzij met de eigen fiets. Een riksjarit is alleen mogelijk als er minstens één persoon in de riksja inwoner is van Genk en als er minstens één persoon minder mobiel is.

Wat bij slecht weer?

Slecht weer is een relatief begrip. Als het de hele namiddag bar slecht weer is (veel regen, veel wind), dan wordt de gereserveerde rit in overleg verplaatst. Wij nemen in dat geval zelf contact op met de contactpersoon. Goed om weten: voor elke passagier hebben we een fleecedekentje, een regenponcho tot aan de voeten en bij kouder weer, een warm beenkleed voorzien. Onze riksja's zijn uitgerust met een huif, zodat de passagiers beschut zijn voor zon en regen.

Is het gebruik van de gordels verplicht?

Wij volgen de veiligheidsaanbevelingen vanwege de fabrikant Van Raam. Het gebruik van de gordels is verplicht. Indien slechts één passagier meerijdt, dan moet de niet gebruikte gordel ook gesloten worden.

Waarom wordt gewerkt met een contactpersoon?

Doordat de aanvrager ook de contactpersoon is, houden we de aanvraagprocedure heel eenvoudig. We vragen alle nodige gegevens alleen op via de contactpersoon. Van de contactpersoon verwachten we dat hij/zij zelf over alle belangrijke persoonsgegevens beschikt van de passagier(s), dat hij/zij verklaart op eer dat alle gegevens juist zijn en dat men alle informatie en voorwaarden voor een riksjarit, zoals vermeld op deze website, aanvaardt.

Hoeveel tijd moet ik voorzien voor een riksjarit?

Voor een riksjarit, inclusief pauzes, een ijsje of een terrasje onderweg, trekken we ongeveer 3 uur uit. Het gaat altijd om een fietslus, met vertrek en aankomst aan het Grand Kaffee Portavida, meestal met halverwege een terraspauze. We doen geen taxiritten.

Wat bij pech of ongeval onderweg?

Wij stellen alles in het werk om pech onderweg of ongevallen te voorkomen. Onze fietspiloten moeten de nodige richtlijnen volgen want veiligheid primeert. Zij weten hoe zij moeten handelen ingeval van problemen onderweg. De passagiers worden zo snel mogelijk ontzet. Het is de bedoeling dat de contactpersoon, die meefietst, over de nodige contactgegevens van de passagier(s) beschikt, zodat adequaat kan gehandeld worden indien nodig.

Waarom start het project pas in juni 2022?

De voorbereidingen van het project vroegen heel wat tijd. Zowel administratief als praktisch en organisatorisch moest er heel wat geregeld worden. Ook het werven en opleiden van de eerste fietspiloten vroeg de nodige tijd. Met de eerste lichting fietspiloten hebben we nog de ganse maand mei oefenritten gedaan met échte passagiers (die we zelf gevraagd hebben) en zijn er veilige en interessante routes uitgestippeld. Vanaf juni zijn we klaar voor onze eerste riksjaritten met échte passagiers.

Kan iedere persoon met een mobiele beperking mee met de riksja?

Uit veiligheidsredenen kunnen wij alleen minder mobiele passagiers meenemen die nog zelfstandig kunnen stappen, hoe moeizaam ook. Het is belangrijk dat zij zich zelf kunnen verplaatsen bijvoorbeeld naar een terras of sanitair onderweg, desnoods met hulp van de begeleidende mantelzorger, die ook contactpersoon kan zijn. Bij pech of andere problemen onderweg moeten wij elke passagier veilig en vlot kunnen ontzetten. Een stok of krukken kunnen makkelijk mee met de riksja.

Hoeveel kost een rit?

In de opstartfase, dit wil zeggen in het eerste fietsseizoen, dus tot einde oktober 2022, zijn onze riksjaritten gratis op voorwaarde dat er minstens één Genkenaar in de riksja zit. Wij gaan deze manier van werken grondig evalueren en waar nodig bijsturen voor onze ritten in 2023. Want wij willen onze werking op langere termijn betaalbaar blijven houden.

Vanaf wanneer kan ik een rit aanvragen?

Vanaf 1 juni 2022 kunnen ritten aangevraagd worden.

Waarom moet minstens één van de twee passagiers inwoner zijn van Genk?

Onze riksjaritten zijn in de opstartfase gratis op voorwaarde dat er minstens één inwoner van Genk vooraan in de kuip zit. Op deze manier komt het Genkse burgerbudget, waarmee we de fietsen, maar ook onze werking financieren, rechtsreeks ten goede aan de Genkse belastingbetaler. Het volstaat dat één passagier van Genk is. Anders is dat niet werkbaar. Bijvoorbeeld: Marc woont in Oudsbergen, maar zijn moeder van 86 jaar woont in Genk. Zij kunnen beiden gratis samen op de fiets een rit maken met onze riksja. Of omgekeerd: Maria woont in Hasselt in een woonzorgcentrum. Zoon Paul, die in Genk woont, kan met zijn moeder samen op de fiets.

Waarom moet minstens één passagier minder mobiel zijn?

Onze riksjaritten zijn alleen bedoeld om samen te fietsen met personen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In de riksja is plaats voor één of twee minder mobiele passagiers. Let wel: de contactpersoon kan ook zelf minder mobiel zijn. Het is belangrijk dat één van de twee passagiers contactpersoon is of dat de contactpersoon zelf de hele rit meefietst.

Wat als ik een rit moet annuleren?

Ingeval je verhinderd bent, vragen wij om direct per mail EN telefoon te laten weten dat de geplande rit niet kan doorgaan. Dat is nodig om binnen onze organisatie snel te kunnen inspelen op veranderingen in de rittenplanning. De geannuleerde rit wordt per mail bevestigd aan de contactpersoon.

Mag de piloot ook eigen minder mobiele familieleden vervoeren?

Dat mag. Maar de aanvraag zal net zoals voor alle anderen via mail of via de website moeten gebeuren. En die ritaanvraag wordt op dezelfde manier behandeld als alle andere aanvragen.

Mag ik meerdere keren een rit boeken?

Dat mag, maar als er een wachtrij is, dan geven we voorrang aan diegenen die nog niet eerder een rit geboekt hebben. We nemen sowieso contact op bij elke aanvraag. Boek je als contactpersoon meerdere keren een rit voor telkens andere minder mobiele passagiers, dan bekijken we dat. Het is wel belangrijk dat de contactpersoon altijd meefietst, hetzij in de riksja, hetzij met de eigen fiets.

Waarom vinden wij de reactie en de mening van de passagiers zo belangrijk?

De reacties en de feedback van de passagiers is voor de piloten maar ook voor onze VZW een kans om eruit te leren. Om die reacties niet verloren te laten gaan, vragen we aan de passagiers om na de rit hun appreciatie in een gastenboekje te (laten) schrijven. Af en toe zullen we ook een review publiceren op onze website. Ook reacties en likes op Facebook of Instagram worden erg gewaardeerd. Hierdoor helpen de passagiers het verhaal van Samen op de Fiets te verspreiden.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wij verwachten dat passagiers hun klacht rechtsreeks neerleggen bij de voorzitter van VZW Samen op de Fiets, via mail aan samenopdefietsvzw@gmail.com. Dat kan gebeuren via de contactpersoon die bij de rit aanwezig was. Alleen aan schriftelijke klachten kunnen wij gevolg geven.

Mag mijn hondje mee in de riksja?

Om veiligheidsredenen kunnen wij geen dieren toelaten in onze riksja.

Is het dragen van een fietshelm verplicht voor de passagiers?

Onze passagiers zijn verzekerd voor lichamelijke schade. Onze verzekeringspolis vermeldt dat indien de verzekerde de valhelm niet draagt op het ogenblik van het schadegeval en als er daarbovenop een verband is tussen de lichamelijke schade en het niet dragen van de valhelm, dan wordt het bedrag van de dekking en de door de verzekeringsmaatschappij verschuldigde schadevergoedingen met de helft verminderd.

Vind je geen antwoord op je vraag? Wij helpen je graag verder.

Contact opnemen